Perfektní zápisky díky jednoduché technice Cornell Notes

Existují různé metody a techniky, které nám mohou pomoci lépe si pamatovat probíranou látku. Jednou z metod je i systém poznámek známý jako Cornell Notes. Společně se na ni podíváme v dnešním článku.

Jak vznikaly Cornell Notes?

Systém Cornell Notes vytvořil v raných 50. letech 20. století Walter Pauk, profesorem na Cornell University. Pauk se snažil najít efektivní způsob, jak učit své studenty, aby byli schopni lépe zpracovávat a uchovávat informace z přednášek. Postupně vytvořil unikátní systém poznámek, který nejenže pomáhá organizovat celý zápisek, ale také podporuje aktivní učení.

Co to jsou Cornell Notes?

Výjimečnost Cornell Notes spočívá ve struktuře zápisků. Ta se skládá z tří hlavních částí: pravého sloupce, levého sloupce a spodní sekce.

  1. Pravý sloupec: Pravý sloupec, zabírající zhruba třetinu papíru, slouží k zápisu hlavních myšlenek, klíčových slov a vlastních poznámek během přednášky nebo čtení.
  2. Levý sloupec: Levý sloupec, oddělený čárou (viz obrázek níže), slouží k vyzdvihnutí informací z pravého sloupce. Po dokončení přednášky či zápisku můžete použít tento sloupec k vytvoření krátkých otázek nebo klíčových slov, které vám pomohou při opakování.
  3. Spodní část: Spodní část je vyhrazena pro shrnutí poznámek. Můžete sem ale napsat klíčové body, které chcete zdůraznit, nebo si vytvořit krátký závěr.

Proč pracovat s Cornell Notes?

Cornell Notes vás k aktivnímu poslechu. To znamená, že se namísto pasivního zápisu skutečně musíš soustředit na to, co zapisuješ. Díky tomu si informace lépe zapamatuješ.

Díky specifické struktuře navíc dokážeš se zápisem rychle a efektivně pracovat. Na první pohled je ze zápisku jasné, jaké jsou v něm obsaženy hlavní myšlenky.

Navíc se díky levému sloupci k textu můžeš snadno vracet a usnadnit si tak opakování učiva. Pomocí otázek a klíčových slov, která se do něj píší, totiž rychle zopakuješ to nejdůležitější.

Jak na to?

1. Připrav si papír: Rozděl si papír na pravý sloupec (1/3) a levý sloupec se spodní částí (2/3).

2. Během přednášky nebo čtení: Vlastní poznámky zapisuj do pravého sloupce.

3. Po přednášce nebo čtení: V levém sloupci vytvoř otázky nebo klíčová slova k informacím v pravém sloupci.

4. Shrnutí: V spodní části udělej shrnutí toho nejdůležitějšího.

Malý tip na závěr: zkus techniku zařadit pomalu a postupně v různých předmětech. Cesta od pasivního zapisování k aktivnímu poslouchání vyučujícího je náročná. Vyžaduje totiž mnohem více energie. Přesto se technika vyplatí. Ve výsledku se ti totiž všechna do zápisků vložená energie vrátí při učení!

2 months ago
2 months ago
3 months ago
3 months ago
3 months ago